រាសីប្រចាំ​ថ្ងៃ​៖ ថ្ងៃសុក្រទី​០២​ខែតុលាឆ្នាំ​២០១៥

Ariesរាសីសត្វចៀម (២១​មិនា ដល់ ១៩​មេសា)

អារម្មណ៍ហាក់មាន​សភាពប្រែប្រួលក្នុងអំឡុងថ្ងៃ​ទី​២​តុលា​នេះ ចំពោះលោកអ្នកនាង​ដែល​មាន​រាសី​សត្វចៀម។ នឹងមានការដោះស្រាយនានា​ក្នុង​ជីវិតគ្រួសារប្រចាំ​ថ្ងៃ។ បងប្អូនបង្កើតនិងប្រទេសជិតខាងអាចមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួច។

 

Taurusរាសី​សត្វគោតូរ៉ូ ​​(២០​មេសា ដល់ ២០​ឧសភា)

ដោយសារ​បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ បានជះ​ឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍អ្នកមាន​រាសី​សត្វគោតូរ៉ូ នៅពេលនេះ។ វាទំនងដែលអ្នកនឹង​​ការយ៉ាង​​អស់​ពីសមត្ថភាព​ដើម្បីរក​ប្រាក់ចំណូលអោយបាន​ច្រើនតាម​តែអាច​ធ្វើ​ទៅបាន ដើម្បី​ផ្គាប់​ចិត្ត​ខ្លួនឯង។ កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​នេះ​នឹងនាំមកលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា។

[Read more…]

រាសីប្រចាំ​ថ្ងៃ​៖ ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ទី​០១​ខែតុលាឆ្នាំ​២០១៥

Ariesរាសីសត្វចៀម (២១​មិនា ដល់ ១៩​មេសា)

ជនានុជន​ដែល​មាន​រាសី​ចៀមឈ្មោលភាគច្រើនមាន​បំណង​ក្នុងការ​ទិញ​​សម្ភារៈប្រើប្រាស់​ទាន់សម័យសម្រាប់ផ្ទះឬសមាជិកគ្រួសារ​របស់​ខ្លួនក្នុងអំឡុងថ្ងៃ​ទី​ ១ ទី​២​ខែ​តុលា​នេះ​ បើទោះបីជាវាគ្រាន់តែជា​របស់​តូចតាចក្តី។ អ្នកហាក់មាន​​សេចក្តីរីករាយក្នុងការធ្វើដូច្នេះ។

 

Taurusរាសី​សត្វគោតូរ៉ូ ​​(២០​មេសា ដល់ ២០​ឧសភា)

ការលេងសើច​សប្បាយ​ហាក់​នៅ​ជាមួយ​អ្នក​គ្រប់ពេល​ក្នុងអំឡុងថ្ងៃ​ទី​ ១ ទី​២​ខែ​តុលា​នេះ ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ទៅ​ជួប​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​នឹង​មនុស្ស​​ឬ​ទីកន្លែង​ដែល​ធ្លាប់​ស្គាល់។

[Read more…]