កំណាព្យ៖ សង្គមអ្នកផឹក

cheers

អនិច្ចារសង្គមអ្នក​ផឹក ​ឃើញតែ​ប្រមឹក​គ្រប់​ទីកន្លែង
គ្រប់​កម្មវិធី​ឥតមាន​លើកលែង ផឹកដល់​គេសែងទើប​នាំគ្នា​ឈប់។
ខ្លះ​ផឹកតែ​ឯងនៅមិន​ស្កប់ មក​ដើរ​បង្គាប់​កៀរគគេឯង
បើ​គេ​មិន​ផឹក​តាំង​ស្រែក​ក្តែងៗ ថា​លោក​នេះឯង​ខ្លាច​ប្រពន្ធ​ទេដឹង?
ពុំមាន​អ្នកណា​អប់​រំអ្នកណា ថា​វើយគ្នីគ្នាគួរ​​គិត​ដល់​ខ្លួន
ផឹកតិចផឹកល្មមផឹក​អោយ​សមសួន ផឹក​កុំអោយ​រុកគួន​ដល់​អ្នក​ដទៃ។
ផឹក​ទាល់​តែ​ដើរ​ដំណើរទ្រេតទ្រោឌ ខ្លះដេកខ្លះដួល​ខ្លះដល់​ធ្លាក់​ផ្លូវ
បែកមុខបែកមាត់​នាំ​រឿង​អាស្រូវ អំណើះ​តទៅ​បង់អស់​កិតិ្តយស។
 
 
មុនីដា ២០ តុលា ២០១៥
 

Can’t Wait

I can't wait, To see you, And kiss your lips, I can't wait, For you to hold me, In your warm arms, I can't wait, To be alone with you, I can't wait, To hold your hands, I can't wait, To look into your eyes, I can't wait, For your embrace, I can't wait, To hear your voice, So close to me, But with all of these, There's only one, That I can't wait for the most, I can't wait, To say I love you, To your face. by cameronsgurlforever

Poem about Loneliness

Little do men perceive what solitude is, and how far it extendeth. For a crowd is not company, and faces are but a gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal, where there is no love.

Francis Bacon

http://www.poetseers.org/poem_of_the_day_archive/poems_loneliness