សាកល្បងរកចំលើយ

. តើអ្នកអាច​រកឃើញចំលើយ​នៃសំណួរខាងក្រោមឬទេ? សាកល្បងទាំងអស់គ្នា!! ១- ឃាតករម្នាក់​ត្រូវបាន​តុលាការ​កាត់​ទោស​ប្រហារជីវិតដោយអោយគេ​ជ្រើសរើសចូលក្នុងបន្ទប់មួយ​ក្នុង​ចំណោម​បន្ទប់​៣​ខាងក្រោម៖

បន្ទប់ទីមួយ មានភ្លើង​សន្ធោរសន្ធៅ។

បន្ទប់ទីពីរ ត្រូវសម្លាប់ដោយ​កាំភ្លើង។

បន្ទប់​ទីបី មាន​តោដែល​អត់ចំណីជាយូរមកហើយ។

តើបន្ទប់មួយណាដែលមាន​សុវត្ថិភាពជាងគេបំផុត?

[Read more...]

មុខមួយ​ខ្លួនពីរ?

ល្បិច​ផឹក​ស្រា ៖ បី​កែវ​ធំ vs បី​កែវ​តូច

[youtube=

ខាង​ស្រី ជ្រើសយក​កែវ​ធំ​ទាំង​បី និង បុរស​ជ្រើសយក​កែវ​តួច​ទាំង​បី។ នរណា​ផឹក​អស់​មុន អ្នក​នោះ​ឈ្នះ តែ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ថា - ខាង​ស្រី​ជា​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​មុន។ ខាង​បុរស​អាច​ចាប់​ផ្ដើម​កែវ​ទី​១ ទី២ ទី ៣ ទាល់​តែ​ខាង​ស្រីបង្ហើយ​កែវ​ទី១ អស់​សិន ហើយ​ចាប់​ផ្ដើម​កែវ​ទី២។ - ខាង​ប្រុស​មិន​អាច​ប៉ះពាល់​កែវ​ស្រា​ខាង​ស្រី​បាន​ទេ។

សាកល្បង​តេសការ​ចង​ចាំរបស់​អ្នកលើ Europe Map Quizz

Get Adobe Flash player

នេះ​ជា​រូប​អ្វី?

នេះ​ជា​រូប​គំនូរ​ដែល​គូរ​ដោយ​កុមារ​អាយុ៦ឆ្នាំ។ វា​គូរ​រូប​នេះ​លើក​ដំបូង​បង្អស់បន្ទាប់​ពី​វា​បាន​មើល​រូប​ភាព​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង​សៀវភៅ​ "រឿង​ពិត​នៃ​ធម្មជាតិ"។ នៅក្នុង​ក្តី​ស្រម៉ៃ​របស់​វា នេះ គំនូរនេះ​នឹង​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ដែល​បាន​មើលមាន​ការភ័យខ្លាច។

ដោយមិនទាន់​មើល​ចំលើយខាង​ក្រោម តើនៅក្នុង​គំនិតរបស់អ្នក គំនូរ​នេះ​ជា​រូប​អ្វី? មើលចំលើយ

Game: នាំពពែទៅ​ផ្ទះ

Get Adobe Flash player

Game: Colliderix

Colliderix is a game of physics and timing. Your objective is to make shapes of the same color touch each other by removing the wooden objects in each level.
Get Adobe Flash player

Smart or Stupid

Get Adobe Flash player

Color Test

Get Adobe Flash player

តើធ្វើយ៉ាងណាទើបនៅសល់មួយ?

មានស៊ុត៦នៅក្នុង​កន្ត្រក។ មាន​មនុស្ស​៦​នាក់​យក​ស៊ុតម្នាក់មួយ។ តើធ្វើយ៉ាងណាទើបនៅសល់ស៊ុតមួយនៅក្នុង​កន្ត្រក?