ម៉ូតក្រវិល​ដែល​គួរអោយ​អស់​សំណើច

មើលម៉ូតផ្សេង​ទៀត

ម៉ូត​បន្តោង​ខ្សែកដោយ​ប្រើត្បូង​ចំរុះពណ៌

[Read more…]

ម៉ូតក្រវិល (៤) – Earring (4)

មើលរូបផ្សេងទៀត

ម៉ូតបន្តោងខ្សែក (២) – Pendant (2)

មើលរូបផ្សេងទៀត

ម៉ូត​ចិញ្ចៀនបុរស

មើលរូបផ្សេងទៀត

អលង្ការ​អំពី​អង្កាំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Mikimoto

ម្កុដ​បវរកញ្ញា​ចក្កវាឡ 2002-2007

 

ក្រុមហ៊ុន​ Mikimoto គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​អលង្ការ​អង្កាំជប៉ុន​​ដ៏​ធំមួយ​និង​មាន​ឈ្មោះល្បី​ក្នុង​ពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុន​បង្កើត​ដោយ​លោក Mikimoto Kōkichi ដែល​ជា​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូត​អង្កាំដ៏​ប៉ិនប្រសប់។ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​ផលិត​ម្កុដសំរាប់​បវរកញ្ញា​ចក្កវាឡពី​ឆ្នាំ​២០០២ដល់ឆ្នាំ​២០០៧។

​ មើលរូបផ្សេងទៀត

ម៉ូត​កង​ដៃ​និង​ខ្សែ​ដៃ​ផ្លាទីន​

មើលរូបផ្សេងទៀត

រូបភាព៖ គ្រឿង​អលង្ការ

មើលរូបផ្សេងទៀត

ម៉ូតនាឡិកា​នារី

មើលរូបផ្សេងទៀត

ម៉ូត​ក្រវិល​ប្លាទីន​ជារូប​សត្វ


មើលរូបផ្សេងទៀត