ប្រទេស​ចិន​ចង់​ផលិត​ឡាន​ក្រុង​ហោះ

ប្រទេស​ចិន​បាន​រក​ឃើញ​ដំណោះស្រាយ​ក្នុងការ​កាត់​បន្ថយ​ការកក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ក្នុងក្រុង​ប៉េកាំង៖ គឺ​ឡានក្រុង​ហោះ !!!

ប្រទេស​ចិន​សព្វថ្ងៃ​ជា​ទីផ្សារ​រថយន្ត​ធំ​បំផុត​នៅ​លើ​ផែនដី ដូច្នេះ​ហើយ​ផ្លូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​នានារបស់​ប្រទេស​នេះ​​ត្រូវបាន​កក​ស្ទះ​ដោយ​សារ​រថយន្ត។

ក្រុមហ៊ុនShenzhen Hashi Future Parking Equipment Co បាន​ស្នើ​គំនិត​ឡានក្រុង​ហោះ​នេះ​ឡើង​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការកក​ស្ទះ​នេះ​។ ឡានក្រុង​ហោះនេះ ជា​ត្រាំវ៉េ​*មួយ​ប្រភេទ ដែល​ខ្ពស់​ផុត​ពី​ដី​ តែ​ជើង​វា​ជាប់​ដី​ដដែល។
វា​មាន​កម្ពស់​ប្រហែល​ជា​ 4,5ម អាច​រត់​បាន​ល្បឿន 60km/h ដឹក​បានមនុស្ស 1200 ទៅ 1400 នាក់។ វា​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការកកស្ទះ​បាន20 ទៅ​30% ។ ការ​ផលិត​ឡានក្រុង​ប្រភេទ​នេះ សម្រាប់​ចម្ងាយ​ផ្លូវ 40គម នឹងត្រូវចំណាយ​ប្រាក់​អស់ 500 លាន​យ៉ន់ ត្រូវនឹង 74 លាន​ដុល្លារ ស្មើ​នឹង 10% តម្លៃ​សាងសង់​មេត្រូ។ វា​នឹង​ដើរ​ដោយ​ថាមពល​ពន្លឺព្រះ​អាទិត្យ​។

ឡានក្រុង​ប្រភេទ​នេះ ប្រហែល​ជា​នឹងចាប់​ផ្ដើម​សាងសង់​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១១។

(Un bus volant en Chine, yahoo news)

Comments

  1. LoveTruth007 says:

    Such a very innovative idea!
    If we gonna have this in Cambodia, it'll be so great. :)

Leave a Reply