គម្រោងសំណង់​​កីឡដ្ឋានសម្រាប់​បាល់​ទាត់​ពិភព​លោក​២០១៨ នៅ​រុស្ស៊ី

រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បណ្ដា​កីឡដ្ឋាន​នានា​ដែល​ប្រទេស​រុស្ស៊ី​ត្រូវ​ធ្វើ​ការសាងសង់​ ដើម្បី​ត្រៀម​ទទួល​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៨។

Comments

  1. LoveTruth0007 says:

    Great design! :)

  2. heng sarak says:

    ពិតជាអស់ចារមែនមនុស្សលោក

Speak Your Mind

*