សួនផ្កា Ashikaga

ជនជាតិជប៉ុន​ស្រលាញ់​ចូល​ចិត្ត​ផ្កាណាស់! ក្នុង​នោះ​ Wisteria (ផ្កា​ពណ៌​ស្វាយ​ ធ្លាក់​ជា​រំយោលៗ ស្រដៀង​នឹង​ផ្កា​លឿងរាជ​ដែរ) ជាផ្កា​មួយ​ប្រភេទ​​ដែល​ជា​ទី​ពេញ​និយម​របស់​ពួកគេដែរ។ ផ្កា Wisteria ជនជាតិ​ជប៉ុនហៅថា fuji។ នៅកន្លែង​មួយ​ដែលគេ​អាច​មើល​ផ្កា​នេះបានយ៉ាង​ជក់​ចិត្ត​គឺ​នៅសួន  Ashikaga ដែល​ស្ថិតក្នុង​ទីក្រុង Ashikaga  ក្នុងងខេត្ត Tochigi។ សួន  Ashikaga​ លំអទៅ​ដោយ​ផ្កា fuji ពណ៌ស្វាយ ស ផ្កាឈូក និងផ្កា Laburnum (ជប៉ុនហៅថា kingusari) មើលទៅ​ដូច​ផ្កា fuji ពណ៌លឿង។

Comments

 1. Laney says:

  Look very very nice, can i download these pic and upload to my profile?

 2. Delbert says:

  I had been honored to obtain a call from
  a friend as he found the important points shared on your own site.
  Going through your blog article is a real great experience.
  Thanks again for thinking of readers at all like me, and I
  would like for you the best of achievements like a professional in this realm.

Speak Your Mind

*