ស៊ិន ស៊ីសាមុត​ : ថ្ងៃជ្រេបាត់អូន

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


ច្រៀង​ដោយ​ស៊ិន ស៊ី​សាមុត

ទំនុក​ច្រៀង

ថ្ងៃក៏ជ្រេទេទាបទៅហើយ ម្តេចឡើយក៏បាត់មិនឃើញពៅ
ខ្យល់អើយជួយផងនាំស្រីមកឥលូវ ខ្ញុំនៅ នៅចាំ ចាំស្នេហ៍ ។

មកចុះអូនស្ងួនពៅព្រលឹង បងនៅ នៅចាំថ្នមបំពេ
សន្សើមយប់ជ្រៅត្រជាក់ណាស់មាសមេ បងនៅ នៅចាំ ចាំថ្លៃ ។

ដល់ថ្ងៃស្អែកបងនឹងបែកហើយ អូនអ្ហើយ អូនមករួមមេត្រី
ព្រោះស្អែកបងបែក បែកឆ្ងាយពីចរណៃ ថ្ងៃណានឹងជួប ទៀតឡើយ ។

Speak Your Mind

*