ប្រេស៊ីល៖ ធនាគារ​ទឹកដោះម្តាយ​ធំជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក

ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតី បារាំង លោកស្រី Carla Bruni-Sarkozy ពេលទស្សនកិច្ច នៅធនាគារ ទឹកដោះម្តាយ នៅប្រេស៊ីលកាល ពី ឆ្នាំ ២០០៨

ជារៀង​រាល់​ឆ្នាំ​នៅប្រេស៊ីល មាន​ស្ត្រីជាមាតា​​រាប់​ពាន់​នាក់​បានបរិច្ចាកទឹកដោះ​របស់​ខ្លួនដល់​ធនាគារ​ទឹកដោះ​ដ៏​ធំមួយ​ក្នុង​ស្រុក​ដែល​ជាប់​ជា​ធនាគារ​ទឹកដោះ​មាតាធំ​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក។ ការ​បរិច្ចាកនេះ​បាន​ជួយ​ដល់​ទារកដែល​កើត​មុន​កំណត់​បាន​រហូត​​ដល់​១៧០០០០​នាក់ នេះ​បើ​តាម​ការ​រៀប​រាប់​របស់​អ្នក​ស្រី Emmanuelle Eyles នៅលើ​ទំព័រ​ទស្សនា​វដ្តី Marie-Claire។

ធនាគារ​ទឹកដោះ​មាតា​​មាន​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ការ​និយាយ​តៗ គ្នា​និង​ដោយ​សារ​សតិសម្បជញ្ញៈ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រេស៊ីលដែល​យល់​ពី​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​របស់​ទារក​ដែល​កើត​មុន​ពេលកំណត់។

[youtube=

 

អានលំអិត៖ France Info