របៀបបត់អាវមិនដល់២​វិនាទី

មិនចាញ់មនុស្សប៉ុន្មានទេ!

ការប្រកួតសិល្បៈក្បាច់គុនដ៏គួរអោយស្រលាញ់

Cloned Video GIFs

Turkish filmmaker, graffiti artist, and photographer Erdal Inci clones himself (meaning sections of video) to create stunning and hypnotic animated loops.

self_in_tepebasi

[Read more…]

ទេព​កោសល្យកុមារ​ក្នុងកម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​របស់ Ellen

រៀប​កែវ​លឿន​បំផុត

[youtube=

​​បាល់​បោះ

[youtube=

  [Read more…]

បំណាច់​នឹង​ស្រេកទឹក​ពេក លែងខ្លាចទទឹកហើយ!

[youtube=

ជណ្តើរព្យាណូ​នៅស៊ុយអ៊ែត

[youtube=

វីដេអូ៖ ឆ្កែ​លួង​ទារក​អោយ​ឈប់​យំ

[youtube=

ដើរឆ្លង​ផ្លូវនៅវៀតណាម

[youtube=

មេឆ្មា​ស្រវាអោបកូន​ពេល​ដែល​កូន​ដេក​មមើ

[youtube=